E-časopis za književnu kritiku – Croatian E-Journal of Literary Criticism
Pokrenut ljeti 2017. Objavljuje od 1. veljače 2018.

Uredništvo:
Boris Domagoj Biletić (glavni urednik), Vladan Čutura, Sanja Knežević, Mario Kolar, Miroslav Mićanović, Perina Meić, Franjo Nagulov, Milorad Stojević, Darija Žilić

Nakladnik:
Društvo hrvatskih književnika – Istarski ogranak, Sv. Ivana 1, 52100 Pula

stav.kritika@gmail.com 

https://www.facebook.com/Stav-Kritika-280901289399026/

www.dhk-pula.hr/stav

tel./faks.: (00385) (0)52/218-372

Za nakladnika: Zlatko Krilić

Pokretač: Boris Domagoj Biletić

Osnivač: Istarski ogranak DHK Pula © siječanj 2018.

Suradnici:
† Božidar Alajbegović, Ivana Babić, Vanda Babić, Krešimir Bagić, Vanesa Begić, Stjepan Blažetin, Ivan Bošković, Ivan Božičević, Rafaela Božić, Josip Bratulić, Vinko Brešić, Ljerka Car Matutinović, Adrian Cvitanović, Branko Čegec, Mate Ćurić, Mirko Ćurić, Stjepan Damjanović, Dunja Detoni Dujmić, Ernest Fišer, Sanja Franković, Nada Galant, Zdravko Gavran, Ivan Grljušić, Tatjana Gromača Vadanjel, Meri Grubić Videc, Mirko Jamnicki Dojmi, Božica Jelušić, Ljubica Josić, Vjekoslava Jurdana, Miodrag Kalčić, Jelena Knežević, Emilija Kovač, Josip Krajač, Zlatko Kramarić, Tin Lemac, Željka Lovrenčić, Antun Lučić, Dragutin Lučić Luce, Irvin Lukežić, Jelena Lužina, Tomislav Maretić, Julijana Matanović, Ivica Matičević, Nedjeljko Mihanović, Ivo Mišur, Lorena Monica Kmet, Daniel Načinović, Marina Negotić, Nevenka Nekić, Jovan Nikolaidis, Elvis Orbanić, Božica Pažur, Rudolf Preinerstorfer, Strahimir Primorac, Livija Reškovac, Zdravko Seleš, Milan Soklić, Davor Šalat, Davor Šišović, Sanja Šoštarić, Neven Ušumović, Đuro Vidmarović, Zdravko Zima, Igor Žic, Tomislav Žigmanov…

Lektura, korektura, unos i unutarnje oblikovanje: Orbis

Tajnica: Vanja Grubišić

Mrežni administrator: Aleks Aćimović

Autor zaštitnoga znaka – logotipa: Dalibor Talajić

Izlaženje časopisa pomažu: Grad Pula i Istarska županija

 

Preporuka: Za čitanje bez suvišnih znakova unutar tekstova preporučivo je koristiti mrežne preglednike ‘Google Chrome’ i ‘Mozilla Firefox’.

Ni cjelovito niti djelomično prenošenje tekst(ov)a, ili umnožavanje u bilo kojemu obliku, bez privole autorâ i nakladnika nije dopušteno (v. više pod Uvjeti objavljivanja).

 

Leave a reply:

„Sebi budite stroži nego drugima.“
(A.G.M.)

↑ Povratak na vrh.