E-časopis za književnu kritiku – Croatian E-Journal of Literary Criticism
Pokrenut ljeti 2017. Objavljuje od 1. veljače 2018.

Uredništvo:
Boris Domagoj Biletić (glavni urednik), Vladan Čutura, Sanja Knežević, Mario Kolar, Miroslav Mićanović, Perina Meić, Franjo Nagulov, Milorad Stojević, Darija Žilić

Nakladnik:
Društvo hrvatskih književnika – Istarski ogranak, Sv. Ivana 1, 52100 Pula

stav.kritika@gmail.com 

https://www.facebook.com/Stav-Kritika-280901289399026/

www.dhk-pula.hr/stav

tel./faks.: (00385) (0)52/218-372

Za nakladnika: Đuro Vidmarović

Pokretač: Boris Domagoj Biletić

Osnivač: Istarski ogranak DHK Pula © siječanj 2018.

Suradnici:
Božidar Alajbegović, Ivana Babić, Vanda Babić, Krešimir Bagić, Silvestar Balić, Vanesa Begić, Stjepan Blažetin, Ivan Bošković, Ivan Božičević, Josip Bratulić, Vinko Brešić, Domagoj Brozović, Ljerka Car Matutinović, Adrian Cvitanović, Branko Čegec, Mirko Ćurić, Valnea Delbianco, Dunja Detoni Dujmić, Tatjana Gromača Vadanjel, Tatjana Ileš, Ervin Jahić, Božica Jelušić, Vjekoslava Jurdana, Miodrag Kalčić, Aldo Kliman, Jelena Knežević, Boris Koroman, Josip Krajač, Željka Lovrenčić, Antun Lučić, Dragutin Lučić  Luce, Irvin Lukežić, Jelena Lužina, Daniel Mikulaco, Ivo Mišur, Daniel Načinović, Marina Negotić, Nevenka Nekić, Jovan Nikolaidis, Elvis Orbanić, Antun Pavešković, Božica Pažur, Strahimir Primorac, Goran Rem, Livija Reškovac, Zdravko Seleš, Davor Šalat, Helena Sablić Tomić, Davor Šišović, Ivan Trojan, Neven Ušumović, Siniša Vuković, Zdravko Zima, Tomislav Žigmanov…

Lektura, korektura, unos i unutarnje oblikovanje: Orbis

Tajnica: Vanja Grubišić

Mrežni administrator: Danijel Marić

Autor zaštitnoga znaka – logotipa: Dalibor Talajić

Izlaženje časopisa pomažu: Grad Pula i Istarska županija

 

Preporuka: Za čitanje bez suvišnih znakova unutar tekstova preporučivo je koristiti mrežne preglednike ‘Google Chrome’ i ‘Mozilla Firefox’.

Ni cjelovito niti djelomično prenošenje tekst(ov)a, ili umnožavanje u bilo kojemu obliku, bez privole autorâ i nakladnika nije dopušteno (v. više pod Uvjeti objavljivanja).

 

Leave a reply:

„Sebi budite stroži nego drugima.“
(A.G.M.)

↑ Povratak na vrh.