E-časopis za književnu kritiku – Croatian E-Journal of Literary Criticism
Pokrenut ljeti 2017. Izlazi od 1. veljače 2018.

Uredništvo:
Boris Domagoj Biletić (glavni urednik), Vladan Čutura, Sanja Knežević, Mario Kolar, Miroslav Mićanović, Perina Meić, Franjo Nagulov, Milorad Stojević, Darija Žilić

Nakladnik:
Društvo hrvatskih književnika – Istarski ogranak, Sv. Ivana 1, 52100 Pula

stav.kritika@gmail.com 

https://www.facebook.com/Stav-Kritika-280901289399026/

www.dhk-pula.hr/stav

tel./faks.: (00385) (0)52/218-372

Za nakladnika: Đuro Vidmarović

Pokretač: Boris Domagoj Biletić

Osnivač: Istarski ogranak DHK Pula © siječanj 2018.

Suradnici:
Božidar Alajbegović, Ivana Babić, Vanda Babić, Krešimir Bagić, Silvestar Balić, Vanesa Begić, Stjepan Blažetin, Ivan Bošković, Ivan Božičević, Josip Bratulić, Vinko Brešić, Domagoj Brozović, Ljerka Car Matutinović, Branko Čegec, Mirko Ćurić, Valnea Delbianco, Dunja Detoni Dujmić, Tatjana Ileš, Ervin Jahić, Božica Jelušić, Vjekoslava Jurdana, Miodrag Kalčić, Aldo Kliman, Boris Koroman, Josip Krajač, Željka Lovrenčić, Antun Lučić, Irvin Lukežić, Jelena Lužina, Ivica Matičević, Daniel Mikulaco, Daniel Načinović, Nevenka Nekić, Jovan Nikolaidis, Antun Pavešković, Božica Pažur, Strahimir Primorac, Goran Rem, Livija Reškovac, Zdravko Seleš, Davor Šalat, Helena Sablić Tomić, Davor Šišović, Ivan Trojan, Siniša Vuković, Zdravko Zima, Tomislav Žigmanov…

Lektura, korektura, unos i unutarnje oblikovanje: Orbis

Tajnica: Vanja Grubišić

Mrežni administrator: Danijel Marić

Autor zaštitnoga znaka – logotipa: Dalibor Talajić

Izlaženje časopisa pomažu: Grad Pula i Istarska županija

 

Ni cjelovito niti djelomično prenošenje tekst(ov)a, ili umnožavanje u bilo kojemu obliku, bez privole autorâ i nakladnika nije dopušteno (v. više pod Uvjeti objavljivanja).

 

Leave a reply:

„Sebi budite stroži nego drugima.“
(A.G.M.)

↑ Povratak na vrh.


reliablecounter