Suradnik, koji je odlučio objaviti na ovim stranicama, jamči da je tekst (tekstove) ponudio samo uredništvu „Stava“. Tek po objavljivanju ovdje, isti tekst može objaviti i drugdje, ali obvezno uz napomenu: Prvotno objavljeno u E-časopisu za kritiku „Stav“©.

Medij koji objavi tekst (tekstove) s naših stranica, dužan je navesti: Preuzeto iz E-časopisa za kritiku „Stav“© (www.stav.com.hr). Kraćenje tekst(ov)a nije dopušteno, osim iznimno kod citiranja (dopušteno je navesti 1-2 rečenice).

Ako „Stav“, uz autorovu privolu ili ponudu suradnje, primi tekst već objavljen na stranicama neke tiskovine (časopisa, novine…), autor mora navesti podatak gdje je tekst prethodno objavljen, kako bi izvor bio naveden na stranicama „Stava“.

U slučaju višekratne objave istoga teksta – na ovim stranicama u e-obliku i tiskano  (primjerice, u časopisu za književnost, umjetnost i kulturu „Nova Istra“), o čemu odlučuju gl. urednik i uredništvo – sve se objave glede autorskoga honorara računaju kao jedna.

„Stav“ pridržava pravo opremanja, lekture i prilagodbe tekstova te se obvezuje honorirati objavljene priloge.

„Sebi budite stroži nego drugima.“
(A.G.M.)

↑ Povratak na vrh.


tondeuse honda