Vlasta Markasović: UVJERLJIV OSOBNI KLJUČ INTERPRETACIJE / Darija Mataić Agičić

Darija Mataić Agičić reprezentativan je primjer autorice koja na čitanje nagovara vodeći dijalog s djelom u svim njegovim aspektima. Njezine subjektivne interpretacije uvijek idu u dubinu, pod površinu, u svevremenske markere, ali zadiru i u ljepotu teksta.  Stoga će recipijenti biti potaknuti da posegnu za (lektirnim) tekstom, s autoričinim dojmovima kao ključem za interpretaciju...

Više...

Site Footer

„Sebi budite stroži nego drugima.“
(A.G.M.)

↑ Povratak na vrh.