Dunja Detoni Dujmić: KAZALIŠTE SJENA I ILUMINACIJA / Zoran Ferić

Ovlaš slijedeći mimohod sjena svojih važnih obiteljskih prethodnika, Ferić se na najboljim stranicama ove proze (tj. u pet završnih poglavlja) usredotočuje baš na one znakovite pokazatelje djelomično uhvaćena vremena – koji su čvrsto urasli u njegovu intimu, potom ih majstorski transponira u narativno tkivo, gdje trenutno zaustavljeni prizori iz osobna života dobivaju iluminacijsku moć, postaju bljeskovi svačijih duhovnih i emotivnih stanja, životnih usuda pa i umiranja...

Više...

Šura Dumanić: PISATI O MALOM, U VELIKOM / Jagoda Kljaić

Majstorica opisa „običnoga života“, malih stvari, jednostavnih ljudi, sitnih događaja, J. Kljaić će nas kroz dramu potresa provesti kao kroz moćno, ali kulisama (teksta) ušuškano kazalište, brinući se da nas ne ozlijedi. Izići ćemo iz njega neoštećeni, a ganuti i potreseni – ljudskiji...

Više...

Biserka Goleš Glasnović: NA ISKONU JEDNOGA NOVOG (NE)MIRA / Zvonimir Mrkonjić

U neminovnu tijeku, u smislu postojanja (s)tvari i tijela u zbirci „Pjevno tijelo“ još je jedna pohvala prolaznosti i riječi koja je nadživljuje, kako je Mrkonjić označio poetiku Francisa Pongea, jednoga od njemu vrlo bliskih autora. Ili možda i odgovor djevojčici Mirti u pjesmi „Odlazak stvari“, kojom završava zbirka pjesama... „Kamo odlazi ono što je prošlo?“

Više...

Tin Lemac: PANORAMA JEDNOGA ŽIVOTA / Tuga Tarle

Zbirka je prepuna raznorodnih poetskih, semantičkih i stilskih signala, iznutra vrlo kohezivna, a izvana vrlo koherentna. Gledajući s razine cjeline, Tuga Tarle ponudila je knjigu kao veliki kovčeg u koji je pospremila uspomene, nostalgiju, sjetu, radost, ironiju, marame i staru obuću. Podastrla to pred nas kao zainteresirane čitatelje. Netko će pogledati jedan dio, netko sve, a netko razbacati stvari i načiniti nove pjesme..

Više...

Ljerka Car Matutinović: U SREDIŠTU POETSKOGA OBZORJA / Boris Domagoj Biletić

Biletićeva poezija, kritičarski ocijenjena kao „poetofilozofski postulat“, kao „postmodernistička i strukturalističko-konceptualna zamka“, nije samo i isključivo to: „globalno hermetički koncipirana“. Ima naš pjesnik i svoj 'incanto', svoju metaforu bajkovitosti. U prethodnoj zbirci, „Zato što vrime ne prolazi“ (2018.), usuglašava se samoopstojnost i taj se poetski postulat osmišljava kao „Eros i Thanatos“. U svemu tome je i pjesnikova pripadnost autentičnom istarskom zavičaju. Usprkos „izmima“ (kojima ga „časti“ naša suvremena književna kritika)...

Više...

Đuro Vidmarović: KNJIGA KOJU SMO DUGO ČEKALI / Sanja Nikčević

Sanja Nikčević u ovom je trenutku najpoznatija hrvatska teatrologinja. Njezina najnovija knjiga rješava bitan problem suvremene hrvatske dramske književnosti, a to je kanon, odnosno problem literature koja je uvrštena kao službena i vrijedna te se kao takva izvodi na hrvatskim pozornicama, predaje na fakultetima i uključuje u povijesti književnosti. Ovo je velik zadatak koji si je autorica postavila i možemo ga smatrati vrlo hrabrim, jer iza kanona stoje sve vodeće književne pa i političke strukture. U Hrvatskoj su komunisti izvršili...

Više...

Luka Rovčanić: KOPRCANJE NA SUHOM / Vida Sever

Autorica je novo lice na pjesničkoj sceni. Prvom je i odmah nagrađenom („Goran“ za mlade pjesnike) zbirkom pokazala iznimnu nadarenost tek začetoga idiolekta koji će se, vjerujem, s daljnjim pjesničkim radom razvijati i pokazivati još neotkrivene raskošnosti...

Više...

Lada Žigo: JOŠ JEDNA ZBIRKA RAZNOVRSNIH ESEJA, STUDIJA I KRITIKA „MEŠTRA“ KNJIŽEVNE ISTRE / Boris Domagoj Biletić

„Biletićeva knjiga izabranih kroatističkih tema svjedoči i o autorovu razvojnom književnokritičkom i književnoznanstenom putu, otkriva njegove literarne predilekcije te pokazuje njegovu snažnu moć u promišljanjima, tumačenjima i vrjednovanjima hrvatske književnosti. Osim toga, knjiga svjedoči i o neprijepornoj činjenici da je Biletić svojim kritičkim slogom bio i ostao jedan od najživljih sudionika hrvatskoga književnog života... Svojim je književnim djelovanjem i vlastitim stvaralaštvom bitno obilježio hrvatsku književnu i kulturnu scenu...“

Više...

Site Footer

„Sebi budite stroži nego drugima.“
(A.G.M.)

↑ Povratak na vrh.