Suradnik, koji je odlučio objaviti na ovim stranicama, jamči da je tekst (tekstove) ponudio samo uredništvu „Stava“. Tek po objavljivanju ovdje, isti tekst može objaviti i drugdje, ali obvezno uz napomenu: Prvotno objavljeno u E-časopisu za kritiku „Stav“©.

Medij koji objavi tekst (tekstove) s naših stranica, dužan je navesti: Preuzeto iz E-časo-pisa za kritiku „Stav“© (www.stav.com.hr). Kraćenje tekst(ov)a nije dopušteno, osim iz-nimno kod citiranja (dopušteno je navesti 1-2 rečenice).

Ako „Stav“, uz autorovu privolu ili ponudu suradnje, primi tekst već objavljen na strani-cama neke tiskovine (časopisa, novine…), autor mora navesti podatak gdje je tekst pret-hodno objavljen, kako bi izvor bio naveden na stranicama „Stava“. Objavu već objavljena (preuzetog/prenijetog) teksta ne honoriramo.

U slučaju višekratne objave istoga teksta – na ovim stranicama u e-obliku i tiskano  (primjerice, u časopisu za književnost, umjetnost i kulturu „Nova Istra“), o čemu odlučuju glavni urednik i uredništvo – sve se objave glede autorskoga honorara računaju kao jedna.

Kritičke (pr)ocjene objavljene na ovim stranicama, dakako, nisu niti moraju biti stavovi uredništva i urednika. Isključivo autori napisa odgovaraju za podatke objavljene u njima.

„Stav“ pridržava pravo opremanja, lekture i prilagodbe tekstova te će – s obzirom na ne-sigurnu i nestalnu potporu – nastojati, ali se na to ne obvezuje niti jamči, honorirati ob-javljene priloge.

Preporuka: Za čitanje bez suvišnih znakova unutar tekstova preporučivo je koristiti mrežne preglednike ‘Google Chrome’ i ‘Mozilla Firefox’.

„Sebi budite stroži nego drugima.“
(A.G.M.)

↑ Povratak na vrh.